Tin tức & sự kiện

19/10/2022

TST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

TST: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

08/08/2022

Giao dịch lần đầu - 4,800,000 CP

28/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

28/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

25/07/2022

TST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TST: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

TST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

TST: Ngày 29/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông

06/07/2022

TST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

31/05/2022

TST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TST của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 4A, 4B, 4C phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch và định hướng của năm tiếp theo.

13/05/2022

TST: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

05/05/2022

TST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiên quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

05/05/2022

TST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

TST: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

25/04/2022

TST: Giải trình cổ phiếu có khả năng bị hủy bỏ niêm yết

25/04/2022

TST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

TST: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)