Tin tức & sự kiện

03/01/2023

TTG: Thay đổi nhân sự

30/12/2022

TTG: Kí Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/11/2022

TTG: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Trần Trọng Phúc

04/11/2022

TTG: Biên bản họp và nghị quyết của DHCD bất thường về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

03/11/2022

TTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

14/10/2022

TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/09/2022

TTG: Bổ nhiệm Ông Lý Nam Ninh giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Kế Toán thay cho Bà Phan Thị Nguyệt Ánh

27/09/2022

TTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/09/2022

TTG: Thông báo ngày đăng kí cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

TTG: CBTT nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên BKS của Ông Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Lê Hà

14/09/2022

TTG: CTCP Tập đoàn HAPROSIMEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,060,000 CP

12/09/2022

Giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp 5 phiên, TTG nói gì?

Sau khi giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp 5 phiên từ ngày 05-09/09/2022, CTCP May Thanh Trì (UPCoM: TTG) đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

09/09/2022

TTG: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp từ 05/9/2022 đến 09/09/2022

08/09/2022

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

08/09/2022

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Sông Đà 19

08/09/2022

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Thị Mai

31/08/2022

TTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/08/2022

TTG: CTCP Tập đoàn HAPROSIMEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,060,000 CP

22/08/2022

TTG: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Quang Huy

03/08/2022

TTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh