Tin tức & sự kiện

27/09/2022

TTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/09/2022

TTG: Thông báo ngày đăng kí cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

TTG: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Tuấn, Phan Lê Hà

14/09/2022

TTG: CTCP Tập đoàn HAPROSIMEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,060,000 CP

12/09/2022

Giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp 5 phiên, TTG nói gì?

Sau khi giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp 5 phiên từ ngày 05-09/09/2022, CTCP May Thanh Trì (UPCoM: TTG) đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

09/09/2022

TTG: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp từ 05/9/2022 đến 09/09/2022

08/09/2022

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

08/09/2022

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Sông Đà 19

08/09/2022

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Thị Mai

31/08/2022

TTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/08/2022

TTG: CTCP Tập đoàn HAPROSIMEX - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,060,000 CP

22/08/2022

TTG: Thay đổi nhân sự

04/08/2022

TTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/07/2022

TTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/07/2022

TTG: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Phan Thị Nguyệt Anh

07/07/2022

TTG: Thay đổi nhân sự

06/07/2022

TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/06/2022

TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTG của CTCP May Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần May Thanh Trì – lô 1 CN 3 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo Điều lệ Công ty và theo Pháp luật hiện hành.

27/05/2022

TTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022