Tin tức & sự kiện

23/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 23/10

10/10/2023

Lập 8 tài khoản thao túng chứng khoán, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ và cấm giao dịch 2 năm

09/10/2023

TTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Anh Tuấn

06/10/2023

Thua lỗ triền miên, thanh khoản èo uột, SJM, TTG và MEC vẫn là “sân chơi” đầy sôi động của nhóm cổ đông lớn liên quan Sông Đà 9

05/10/2023

TTG: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

03/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/10

02/10/2023

TTG: Công ty cổ phần Sông Đà 19 - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 83,200 CP

02/10/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTG của CTCP May Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần May Thanh Trì
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 11/2023

30/09/2023

Giao dịch cổ phiếu May Thanh Trì (TTG) không báo cáo, một nhà đầu tư cá nhân bị phạt

29/09/2023

Không báo cáo giao dịch cổ đông lớn, một cá nhân bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 27/09/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Vi Quân do không báo cáo giao dịch cổ đông lớn. Tổng số tiền phạt là 60 triệu đồng.

28/09/2023

Cổ phiếu còn trong diện cảnh báo, SJM biến động cổ đông lớn

Liên tiếp trong hai phiên giao dịch 19 và 20/09 xuất hiện các giao dịch mua bán từ các cổ đông lớn của CTCP Sông Đà 19 (UPCoM: SJM). Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang thoái vốn, ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thị Ngọc Tú và Công ty TNHH Finsta ngồi vào ghế cổ đông lớn.

25/09/2023

TTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

20/09/2023

TTG: Lưu Thị Mai không còn là cổ đông lớn

20/09/2023

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đình Tú

15/09/2023

TTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/09/2023

TTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Anh Tuấn

07/09/2023

TTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Anh Tuấn

30/08/2023

TTG: Công ty TNHH FINSTA không còn là cổ đông lớn

30/08/2023

TTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

30/08/2023

TTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Anh Tuấn