Tin tức & sự kiện

19/01/2023

TTN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/11/2022

TTN: Ông Ngô Duy Khang thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

30/10/2022

TTN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

25/10/2022

TTN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

23/09/2022

TTN: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

14/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam - địa chỉ: Phòng Quản lý Tài chính – số 2, đường Tiên Phong 3, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xuất trình CMND/CCCD (bản gốc) và sổ cổ đông để làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 29/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

13/09/2022

TTN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

TTN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/09/2022

TTN: Đính chính công bố thông tin số 266/2022/TB-THQ ngày 29/08/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán chi trả cổ tức năm 2021

31/08/2022

TTN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

TTN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

TTN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

TTN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

12/08/2022

TTN: Bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế cho Ông Dương Ngọc Hoàng Vũ

12/08/2022

TTN: Quy chế Công bố thông tin

30/07/2022

TTN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

TTN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TTN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

TTN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/06/2022

TTN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022