Tin tức & sự kiện

26/09/2022

TV2 lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tổng tỷ lệ 50%

HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

23/09/2022

TV2: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ VCSH

15/09/2022

TV2: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

30/08/2022

TV2: Giải trình biến động 10% KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

TV2: Giải trình biến động KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

TV2: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn TV2

05/08/2022

TV2: CBTT bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

03/08/2022

TV2: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

30/07/2022

TV2: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

TV2: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

08/07/2022

TV2: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

05/07/2022

TV2: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

02/07/2022

TV2: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS

01/07/2022

TV2: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/06/2022

TV2: Thông báo, Thư mời và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

06/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 như sau:

25/05/2022

TV2: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

18/05/2022

TV2: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

TV2: Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật điều lệ và các quy chế của công ty

23/04/2022

TV2: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022