Tin tức & sự kiện

31/07/2023

UCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 26/7

25/07/2023

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn UCT sau khi nhận thừa kế hơn 2.2 triệu cp

Bà Võ Ngọc Diệp trở thành cổ đông lớn của CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT) sau khi nhận 2.2 triệu cp thừa kế từ chồng.

25/07/2023

UCT: Báo cáo sở hữu trở thành cổ đông lớn

03/07/2023

UCT: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/06/2023

UCT: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

UCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UCT của CTCP Đô thị Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Trong tháng 6/2023, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau trong thư mời họp

15/05/2023

UCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

UCT: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 UCT - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 4 tỷ đồng.

01/04/2023

UCT: Báo cáo tài chính năm 2022

16/02/2023

UCT: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/02/2023

UCT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

UCT: CBTT nhận được đơn xin từ nhiêm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Mai Thị Thúy Anh

26/12/2022

UCT: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

26/12/2022

UCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/12/2022

UCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị