Tin tức & sự kiện

07/09/2022

HOSE lưu ý 2 cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa có văn bản lưu ý khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu UDC (CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và cổ phiếu HOT (CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An).

07/09/2022

UDC: Lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết

31/08/2022

UDC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

30/08/2022

UDC: Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận trên BCTC soát xét lỗ và biến động so với cùng kỳ

28/07/2022

UDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/06/2022

UDC: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cán bộ chủ chốt lãnh đạo, quản trị Công ty

27/06/2022

UDC: Nghị quyết,Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nghị quyết HĐQT, Quyết định HĐQT và Biên bản họp BKS

23/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

07/05/2022

UDC: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

06/05/2022

UDC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

UDC: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp và thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

27/04/2022

UDC: Nhắc nhở chậm công bố báo cáo thường niên năm 2021

27/04/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát từ ngày 27/04/2022 như sau:

25/04/2022

UDC: Báo cáo thường niên năm 2021

21/04/2022

UDC: Quyết định chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

21/04/2022

UDC: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang điện kiểm soát

14/04/2022

UDC: Giải trình biến động lợi nhuận trước và sau kiểm toán, biến động so với cùng kỳ

14/04/2022

UDC: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 lần 2

28/03/2022

UDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án kinh doanh năm 2022-2023 và gia hạn hạn mức vay vốn

07/02/2022

UDC: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021