Tin tức & sự kiện

05/01/2023

UDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

08/11/2022

UDC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD

31/10/2022

UDC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

31/10/2022

UDC: BCTC quý 3 năm 2022

27/10/2022

UDC: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

17/10/2022

UDC: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm lại Giám đốc công ty ông Hồ Kiên Cường

07/09/2022

HOSE lưu ý 2 cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa có văn bản lưu ý khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu UDC (CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) và cổ phiếu HOT (CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An).

07/09/2022

UDC: Lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết

31/08/2022

UDC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

30/08/2022

UDC: Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận trên BCTC soát xét lỗ và biến động so với cùng kỳ

30/08/2022

UDC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

UDC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

UDC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

01/08/2022

UDC: BCTC quý 2 năm 2022

29/07/2022

UDC: Nghị quyết HĐQT số 05. 06 ngày 26/07/2022

28/07/2022

UDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/06/2022

UDC: Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cán bộ chủ chốt lãnh đạo, quản trị Công ty

27/06/2022

UDC: Nghị quyết,Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nghị quyết HĐQT, Quyết định HĐQT và Biên bản họp BKS

03/06/2022

UDC: Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

UDC: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022