Tin tức & sự kiện

16/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại C1-2-3 đường DT6 (đường Lê Lợi), Khu Liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

13/09/2022

UDJ sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13%

CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, UPCoM: UDJ) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 13% (sở hữu 1 cp được nhận 1,300 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/09/2022.

12/09/2022

UDJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

05/09/2022

UDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

UDJ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

UDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

UDJ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

Becamex UDJ báo lãi quý 2 tăng 29%

Quý 2/2022, CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, UPCoM: UDJ) ghi nhận bàn giao nhiều nhà hơn so với cùng kỳ năm trước.

16/07/2022

UDJ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/06/2022

UDJ: Nguyen Susan Ha không còn là cổ đông lớn

09/05/2022

UDJ: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/04/2022

UDJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

UDJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

Becamex UDJ giảm 34% lợi nhuận quý 1/2022

Tình hình kinh doanh quý 1/2022 của CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, UPCoM: UDJ) gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

16/04/2022

UDJ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

01/04/2022

UDJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương, số 01 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).
          - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021.
- Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
- Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UDJ của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 08 giờ 30 phút ngày Thứ Năm 21/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương, số 01 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Thành phố Mới Bình Dương).
          - Nội dung họp: - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021.
- Phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022.
- Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027).

17/03/2022

UDJ: Báo cáo thường niên 2021