Tin tức & sự kiện

04/08/2023

UEM: Thay đổi nhân sự

25/07/2023

UEM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

07/07/2023

UEM: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

29/06/2023

UEM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

16/06/2023

UEM: Công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm về thuế và hóa đơn

21/04/2023

BCTC 2022 UEM - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 6,48% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

13/04/2023

UEM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UEM của CTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Kế hoạch Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2023 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

10/04/2023

UEM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/04/2023

UEM: Bổ nhiệm Ông Lê Hữu Tài giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/03/2023

UEM: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

UEM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

UEM: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

UEM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/02/2023

UEM: Ông Lê Văn Tuấn thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT từ 01/01/2023

01/02/2023

UEM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

UEM: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

03/01/2023

UEM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/01/2023

UEM: Bổ nhiệm lại Ông Phạm Văn Chung giữ chức vụ Kế Toán Trưởng

21/12/2022

UEM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Lê Văn Tuấn từ 01/01/2023