Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 UIC - Lợi nhuận giảm 6,08% trong 2022.

22/12/2022

UIC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn đầu tư công trình Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh - Giai đoạn 1

02/12/2022

UIC: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh - Xí nghiệp Dịch vụ nhà ở UDICO

15/11/2022

UIC: Thông báo thay đổi các nhân sự chủ chốt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/11/2022

UIC: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

09/11/2022

UIC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN Hựu Thạnh

03/11/2022

UIC: CBTT về danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/11/2022

UIC: Danh sách trích ngang ứng viên do cổ đông đề cử tham gia HĐQT, BKS

20/10/2022

UIC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

20/10/2022

UIC: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

18/10/2022

UIC: Giải trình biến động LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/10/2022

UIC: BCTC quý 3 năm 2022

11/10/2022

UIC: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Hồng và Ông Bùi Đức Minh

05/10/2022

UIC: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh - Xí nghiệp dịch vụ nhà ở UDICO

20/09/2022

UIC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty IDICO - CTCP

20/09/2022

UIC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

16/09/2022

UIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

14/09/2022

UIC: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương và thông qua phương án huy động vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD năm 2022

12/09/2022

UIC: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Hồ Thị Hải Hà

08/09/2022

UIC: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp