Tin tức & sự kiện

19/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/10

03/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 320 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu USC của CTCP Khảo sát và Xây dựng- USCO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 320 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Đối với cổ đông là cán bộ công nhân viên tại các đơn vị trực thuộc Công ty, nhận cổ tức tại đơn vị vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/10/2023 (xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến nhận);
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Đối với cổ đông khối CQCT và cổ đông khác: Làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 20/10/2023 (xuất trình giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến nhận).năm 2022

03/10/2023

USC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2023

USC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2023

USC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

17/08/2023

USC: Bản án tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần A.T

02/08/2023

USC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

USC: Công bố thông tin Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

01/06/2023

USC: Thay đổi người công bố thông tin

29/05/2023

USC: Chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

25/05/2023

Fitch đưa Mỹ vào diện cần giám sát về nguy cơ hạ bậc xếp hạng tín nhiệm

22/05/2023

USC: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

20/05/2023

Kinh tế Mỹ trước nguy cơ suy thoái nếu đàm phán về trần nợ thất bại

10/05/2023

USC: CBTT Xử lý hành chính về thuế

04/05/2023

USC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

USC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2023

USC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/03/2023

USC: Báo cáo thường niên 2022

09/03/2023

USC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/03/2023

Chậm nộp thuế, USC bị cưỡng chế từ tài khoản hơn nửa tỷ đồng

Ngày 02/03/2023 vừa qua, Chi cục thuế quận Cầu Giấy trực thuộc Cục thuế TP Hà Nội đã văn bản gửi đến CTCP Khảo sát và Xây dựng -USCO (UPCoM: USC) thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty.