Tin tức & sự kiện

01/02/2023

V12: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

V12: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 V12 - Lợi nhuận tăng 0,39% trong năm 2022.

03/01/2023

V12: CBTT thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

14/12/2022

V12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/12/2022

V12: CBTT Thông báo kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

11/11/2022

V12: CBTT tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

26/10/2022

V12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

V12: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

V12: Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

21/10/2022

V12: CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

19/09/2022

V12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

V12: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

26/08/2022

V12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong giấy mời tham dự
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

16/08/2022

V12: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

V12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/08/2022

V12: TB ngày ĐKCC thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ bất thường 2022

08/08/2022

V12: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

02/08/2022

V12: CBTT ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022