Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 V12 - Lợi nhuận quý 4 gấp 3,9 lần so với cùng kỳ, đạt 6,52 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 V12 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 10,2% so với cùng kỳ, lãi 1,84 tỷ đồng.

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

30/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/8

30/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu V12 của Công ty cổ phần xây dựng số 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xây dựng số 12 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 02/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/8

29/08/2023

V12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2023

V12: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

17/08/2023

V12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2023

V12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

V12: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 V12 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 0,61 tỷ đồng, giảm 74,26% so với cùng kỳ.

04/07/2023

V12: CBTT đơn vị kiểm toán BCTC 2023

22/06/2023

V12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/06/2023

Giao dịch bổ sung - 2,498,375 CP

20/06/2023

V12: Ngày 23/06/2023, ngày giao dịch đầu tiên 5,818,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

13/06/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,818,000 CP

12/06/2023

V12: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 5,818,000 cổ phiếu