Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

30/12/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

20/12/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

13/12/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

24/11/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

18/11/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

14/11/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

27/10/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

27/10/2022

VAT: Trần Kim Phượng - Báo cáo thay đổi sở hữu từ ngày 14/10/2022

17/10/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

07/10/2022

VAT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

19/08/2022

VAT: Trần Kim Phượng không còn là cổ đông lớn

11/08/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

28/07/2022

VAT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/07/2022

VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

07/07/2022

VAT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

26/05/2022

VAT: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

09/03/2022

Thuế VAT và giá xăng

Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tái khởi động sau dịch COVID-19, thế nhưng chưa kịp hồi sinh thì nhiều “mối nguy” tiếp tục đe dọa.

13/02/2022

Thuế VAT là gì?

Thuế VAT là gì và vai trò cũng như ảnh hưởng đến người tiêu dùng, nền kinh tế ra sao?

28/01/2022

Chính thức giảm thuế VAT xuống 8% từ ngày 1/2

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.