Tin tức & sự kiện

21/09/2022

VC3: Nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

05/09/2022

VC3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

VC3: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

18/08/2022

VC3: Báo Cáo Tiến Độ Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán

18/08/2022

VC3: Báo Cáo Kiểm Toán Về Tình Hình Sử Dụng Vốn

18/08/2022

VC3: Thông Báo Việc Vi Phạm Hành Chính Về Công Bố Thông Tin

16/08/2022

VC3 bị phạt 210 triệu do không công bố tiến độ sử dụng vốn

Ngày 12/08/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) số tiền 210 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

04/08/2022

VC3: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

VC3: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

VC3: Thông qua phê về việc tham gia góp vốn Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị

03/08/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2;1, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC3 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 33.405.740
          - Tỷ lệ thực hiện: 02:01 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xác định tiêu chí, lựa chọn bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Công ty cam kết thực hiện xử lý số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ đảm bảo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Trường hợp số cổ phiếu lẻ được phân phối cho nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán năm 2019 Công ty cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phiếu được xử lý khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê kông cam kết không phân phối cho các Công ty con đảm bảo thực hiện theo Khoản 2 Điều 195 Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 1201 cổ phiếu tương ứng với 1201 quyền mua cổ phiếu mới. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông A sẽ được quyền mua 1201: 2 x 1 = 600,5 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được quyền mua 600 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội
               + Số tài khoản: 1221 023222 018
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 15/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 30/08/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 15/08/2022
               + Thời gian kết thúc: 07/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông – Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua chỉ được thực hiện chuyển nhượng 01 (một) lần. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều nhà đầu tư khác theo giá thỏa thuận của các bên. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

02/08/2022

VC3: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán

02/08/2022

VC3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

VC3: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

25/07/2022

VC3: Thay đổi người công bố thông tin

25/07/2022

VC3: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch

25/07/2022

VC3: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

25/07/2022

VC3: Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

22/06/2022

VC3: Thay đổi người công bố thông tin