Tin tức & sự kiện

16/09/2022

VC7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2022

VC7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

VC7: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

24/08/2022

VC7: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/07/2022

VC7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

VC7: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

VC7: Báo cáo tài chính quý 2/2022

24/06/2022

VC7: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

13/06/2022

VC7: Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

09/06/2022

VC7: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2022

VC7: Báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

25/04/2022

VC7: CBTT về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI

25/04/2022

VC7: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/04/2022

VC7: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

21/04/2022

VC7: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

VC7: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

VC7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

VC7: Thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại doanh nghiệp khác và Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

01/04/2022

VC7: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)