Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BCTC 4/2022 VCR - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

19/01/2023

VCR: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

VCR: Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/01/2023

VCR: Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/12/2022

VCR: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu

20/10/2022

VCR: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

VCR: Thay đổi địa chỉ và giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các chi nhánh của Công ty

18/08/2022

VCR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VCR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

23/06/2022

VCR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

29/04/2022

VCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

VCR: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

VCR: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 57,820,000 CP

29/03/2022

VCR đặt mục tiêu chuyển lỗ sang có lãi 84 tỷ đồng trong 2022

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR) kỳ vọng doanh thu năm 2022 sẽ gấp 6 lần thực hiện trong 2021, theo đó chuyển lỗ thành có lãi sau thuế hơn 84 tỷ đồng.

29/03/2022

VCR: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 57,820,000 CP

29/03/2022

VCR: Báo cáo thường niên 2021

28/03/2022

VCR: Thay đổi nhân sự

28/03/2022

VCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/03/2022

VCR: Quyết định Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền