Tin tức & sự kiện

31/07/2023

VCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/06/2023

Vinaconex đã thoái hết vốn tại VCM

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) đã bán thành công gần 1.33 triệu cp của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (Vinaconex Mec, HNX: VCM) trong ngày 21/06/2023, với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư.

20/06/2023

Vinaconex (VCG) muốn thoái toàn bộ 44,2% vốn tại Vinaconex MEC

16/06/2023

Vinaconex muốn thoái hết vốn tại công ty liên kết chuyên xuất khẩu lao động

Với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) đăng ký bán toàn bộ 44.2% vốn tại CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (HNX: VCM).

07/06/2023

VCT: Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT - đã mua 264,000 CP

07/06/2023

VCT: Nguyễn Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 242,000 CP

06/06/2023

VCT: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã bán 506.000 CP vào ngày 02/06/2023

06/06/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/6

05/06/2023

Vinaconex tiếp tục thoái vốn tại công ty con VCT

Nhằm cơ cấu khoản đầu tư, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) đã hoàn tất hạ tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tư vấn Xây dựng Vinaconex (Vinaconsult, UPCoM: VCT).

04/06/2023

Dragon Capital bán ra hàng triệu cổ phiếu STB, DXG, KDH, HSG

31/05/2023

VCT: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty mẹ đăng ký bán 506.000 CP từ ngày 02/06/2023 đến ngày 30/06/2023

30/05/2023

VCT: Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 264,000 CP

30/05/2023

VCT: Nguyễn Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 242,000 CP

30/05/2023

Vinaconex (VCG) quyết định chuyển nhượng 46% cổ phần tại Vinaconsult (VCT)

21/04/2023

BCTC 2022 VCT - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

13/04/2023

VCT: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

VCT: Thông báo về trạng thái chứng khoán

03/04/2023

VCT: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

31/03/2023

VCT: Báo cáo thường niên 2022

31/03/2023

VCT: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)