Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VE1 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,05 tỷ đồng.

21/12/2023

87 mã chứng khoán trên HOSE không được cấp margin

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VE1 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,88 tỷ đồng

09/09/2023

Lãi vay bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng hạ tầng

Kết thúc quý 2/2023, kết quả kinh doanh các doanh nghiệp mảng xây dựng hạ tầng khá ảm đạm.

08/09/2023

VE1: Giải trình chênh lệch 10% KQKD 6 tháng đầu năm 2023 so vơi KQKD 6 tháng đầu năm 2022

21/08/2023

VE1: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

VE1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VE1 - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,87 tỷ đồng

24/07/2023

VE1: Báo cáo tài chính quý 2/2023

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

04/07/2023

VE1: Thay đổi nhân sự

04/07/2023

VE1: Thông báo Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

26/06/2023

VE1: Lựa chọn Công ty kiểm toán

20/05/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Dòng tiền vẫn chọn các mã nhỏ

19/05/2023

VE1: Giải trình mã chứng khoán tăng trần 5 phiên liên tục

12/05/2023

Tiền đổ mạnh vào cổ phiếu thép

09/05/2023

VE1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

VE1: Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1