Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VFC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

VFC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

VFC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

04/01/2023

VFC: VFC ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

29/12/2022

VFC: Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm về thuế

27/10/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

27/10/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

19/10/2022

VFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/08/2022

VFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/08/2022

VFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

VFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/06/2022

Logistics ASG trở thành Công ty mẹ của VFC

CTCP Logistics ASG vừa mua thêm 2.1 triệu cp của CTCP Vinafco (UPCoM: VFC) từ ngày 28/04-27/05.

03/06/2022

VFC: Công ty cổ phần Logistics ASG - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 2,103,281 CP

06/05/2022

VFC: Thay đổi nhân sự

29/04/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/04/2022

VFC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

29/04/2022

VFC: Vũ Tuấn Hưng không còn là cổ đông lớn

27/04/2022

Logistics ASG muốn VFC trở thành công ty con

Cổ đông lớn nhất của CTCP Vinafco (UPCoM: VFC) là CTCP Logistics ASG mới đây đăng ký mua hơn 2 triệu cp VFC từ ngày 28/04-27/05. Nếu giao dịch diễn ra thành công, cổ đông này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VFC từ 45.37% (hơn 15 triệu cp) lên 51.61% (hơn 17 triệu cp), đồng nghĩa VFC sẽ trở thành công ty con của Logistics ASG.