Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VFC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 10,96 tỷ đồng, giảm 63,17% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VFC - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,58 tỷ đồng, giảm 88,42% so với cùng kỳ.

26/10/2023

BCTC quý 3 sáng 26/10: Nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng giảm bất ngờ

08/09/2023

Cổ phiếu phân bón “chạm nóc”, giá phân bón được dự báo tiếp tục tăng

04/09/2023

Chính sách tài khóa - Bài 1: Mũi tên trúng nhiều đích

30/08/2023

VFC: Thay đổi người công bố thông tin

23/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VFC của CTCP Vinafco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty tại Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/09/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/08/2023

VFC chốt quyền chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 15%

CTCP Vinafco (UPCoM: VFC) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/08/2023.

23/08/2023

VFC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2023

VFC: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

07/08/2023

VFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

07/08/2023

VFC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

02/08/2023

VFC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VFC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 20,62 tỷ đồng, giảm 38,03% so với cùng kỳ.

26/07/2023

VFC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/07/2023

VFC: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

24/07/2023

Vinafco bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

04/07/2023

Bài 2: “Không để trường hợp người nộp thuế không được thụ hưởng do không có thông tin”

03/07/2023

VFC: Thay đổi nhân sự

30/06/2023

VFC: Thay đổi nhân sự