Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VFR - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 81,79 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

31/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VFR - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,99 tỷ đồng, giảm 89,3% so với cùng kỳ.

12/10/2023

VFR: Thay đổi nhân sự

31/08/2023

VFR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/08/2023

VFR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

VFR: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

VFR: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

02/08/2023

VFR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

BCTC Quý 2/2023 VFR - Lợi nhuận Quý 2 gấp 24 lần so với cùng kỳ, đạt 65,23 tỷ đồng.

11/07/2023

VFR: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2023

11/05/2023

VFR: Báo cáo thường niên 2022

09/05/2023

VFR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 VFR ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,45 tỷ đồng quý I.

04/05/2023

VFR: Báo cáo tài chính quý 1/2023

04/05/2023

VFR: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

25/04/2023

VFR: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

VFR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Đầu tư Hưng Phú

25/04/2023

VFR: Đỗ Thị Huyền Thanh không còn là cổ đông lớn

20/04/2023

VFR: Quyết định Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

16/04/2023

BCTC 2022 VFR - Lợi nhuận bứt phá gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 32 tỷ đồng.