Tin tức & sự kiện

16/08/2022

VHD: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

15/08/2022

VHD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

VHD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/06/2022

VHD: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

21/05/2022

VHD: Thay đổi nhân sự

06/05/2022

VHD: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức TGĐ, Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh vào vị trí Phó TGĐ

25/04/2022

VHD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

VHD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/04/2022

VHD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

VHD: Thay đổi nhân sự

05/04/2022

VHD: Thay đổi nhân sự

17/03/2022

VHD: Báo cáo tài chính năm 2021

11/03/2022

VHD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHD của CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị VINAHUD như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 8 giờ sáng ngày 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 7 tòa nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
          - Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty (thông tin và tài liệu về Đại hội sẽ được cập nhật trên website: http://vinahud.com.vn)

23/02/2022

VHD: Ngày 12/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

17/02/2022

VHD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/02/2022

VHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/02/2022

VHD: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 31,000,000 cổ phiếu

26/01/2022

VHD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

26/01/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 31,000,000 CP