Tin tức & sự kiện

23/09/2022

VIE: Công bố thông tin về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

04/08/2022

VIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

Giao dịch lần đầu - 2,061,244 CP

15/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

15/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

07/07/2022

Hủy niêm yết VIE và APP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO (HNX: VIE) và CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ (HNX: APP) vào ngày 18/07/2022.

06/07/2022

VIE: Ngày 18/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO

30/06/2022

VIE: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/06/2022

VIE: CBTT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

30/06/2022

VIE: Công bố thông tin đính chính nội dung Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

VIE: CBTT đính chính nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

VIE muốn phát hành riêng lẻ 30 triệu cp

CTCP Công nghệ viễn thông Viteco (HNX: VIE) dự kiến phát hành thêm 30 triệu cp theo phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

23/06/2022

VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

VIE: Ông Võ Anh Tuấn bầu làm Chủ tịch HĐQT. Bầu Ông Ngô Quang Vinh đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc và Bà Phí Thị Thanh Hương bổ nhiệm giữ chức Trưởng BKS

23/06/2022

VIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

VIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/05/2022

VIE: Phúc đáp công văn số 642/TB-SGDHN ngày 09/3/2022

26/05/2022

VIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông