Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VIT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

VIT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/01/2023

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn của VIT ngay phiên lập đỉnh

Một cá nhân vừa trở thành cổ đông lớn của CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) sau khi mua gần 1.3 triệu cp trong phiên 26/12/2022.

05/01/2023

VIT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thu Cúc

21/10/2022

VIT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

VIT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

23/08/2022

VIT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

VIT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

VIT: Công ty CP Viglacera Tiên Sơn giải trình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

09/08/2022

VIT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VIT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIT của CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở chính Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn, địa chỉ: khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

VIT: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

12/07/2022

VIT: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN / SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

08/07/2022

VIT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2022

VIT: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính số 0019/VN1A-HN-HĐ với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

28/06/2022

VIT: Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn gửi thông báo “Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền”

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

25/04/2022

VIT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/04/2022

VIT: Báo cáo tài chính quý 1/2022