Tin tức & sự kiện

09/09/2022

VKC: Thay đổi nhân sự

23/08/2022

VKC: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu VKC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

22/08/2022

VKC: CBTT Giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2022

22/08/2022

VKC: CBTT Giải trình Chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán bán niên 2022

19/08/2022

VKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

VKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

VKC: Thay đổi nhân sự

23/07/2022

Nhiều tín hiệu tích cực từ ĐHĐCĐ 2022 của VKC

ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần thứ 2 tổ chức ngày 20/07 vừa qua của CTCP VKC Holdings (HNX: VKC) cho thấy nhiều tín hiệu tích cực đối với hoạt động của Công ty.

22/07/2022

VKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/07/2022

VKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

VKC: Thay đổi nhân sự

12/07/2022

VKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/07/2022

VKC: Thay đổi nhân sự

30/06/2022

VKC: Công bố thông tin về cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/06/2022

VKC: CBTT về Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

30/06/2022

VKC: CBTT Nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT, BKS, Giám Đốc Tài Chính và Kế Toán Trưởng

27/06/2022

VKC thanh lý tài sản để cơ cấu tài chính, người của nhóm Louis rút khỏi HĐQT

Sắp tới, CTCP VKC Holdings (HNX: VKC) sẽ chào bán một số tài sản để cải thiện tình hình tài chính cũng như bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, bóng dáng nhóm Louis đang dần rút khỏi VKC.

20/06/2022

VKC: Võ Xuân Phong không còn là cổ đông lớn

17/06/2022

VKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

VKC: Thay đổi nhân sự