Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VKC - Doanh nghiệp lỗ 88,44 tỷ đồng.

09/01/2024

Một DN hậu thời kỳ Louis Holdings bị VPBank kiện thu hồi nợ

07/12/2023

Cổ phiếu vướng vòng lao lý: Mua là “tạch”?

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VKC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 51,43 tỷ đồng

18/10/2023

Thêm một doanh nghiệp trên sàn bị ngân hàng siết nợ: Sở hữu chuỗi nhà sách, khách sạn có tiếng ở Tây Nguyên, toàn bộ hội đồng quản trị không nắm giữ cổ phần

12/09/2023

VKC: Thay đổi nhân sự

06/09/2023

Mùa soát xét bán niên nhiều biến động

28/08/2023

VKC: Thay đổi nhân sự

28/08/2023

VKC: Thay đổi nhân sự

28/08/2023

VKC: Điều lệ sửa đổi lần thứ 24 của Công ty cổ phần VKC Holdings

21/08/2023

VKC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/08/2023

VKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

16/08/2023

VKC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/07/2023

VKC: Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 lần 2

31/07/2023

VKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

VKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VKC - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 36,84 tỷ đồng

22/07/2023

BCTC 1/2023 VKC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 17,11 tỷ đồng quý I.

21/07/2023

VKC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

17/07/2023

VKC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023