Tin tức & sự kiện

19/01/2023

VLA: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

19/01/2023

VLA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/01/2023

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2022

VLA: Công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất

23/12/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/12/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/11/2022

VLA: Công bố thông tin về hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của công ty

21/10/2022

VLA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/09/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/09/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

VLA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17/08/2022

VLA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/08/2022

VLA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến số 1204, tòa 17T5, đường Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Thông qua phương án thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tại thành phố Hồ Chí Minh;
+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ ngành nghề Xuất bản phần mềm mã số 5820 sang Giáo dục khác chưa phân vào đâu mã 8559.

01/08/2022

VLA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

29/07/2022

VLA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

27/07/2022

VLA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

VLA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/07/2022

VLA: Đính chính báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022