Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

VLW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

14/12/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc vay vốn Quỹ đầu tư và phát triển Vĩnh Long

21/10/2022

VLW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

04/10/2022

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/09/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

VLW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

VLW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VLW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLW của CTCP Cấp nước Vĩnh Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kinh tế - Kế hoạch, CTCP Cấp nước Vĩnh Long, số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022 hoặc chuyển khoản vào tài khoản cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

VLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

VLW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/05/2022

VLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

VLW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

VLW: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

VLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

VLW: Thay đổi nhân sự

29/03/2022

VLW: Báo cáo tài chính năm 2021