Tin tức & sự kiện

02/08/2023

VMG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/06/2023

VMG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/06/2023

VMG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMG của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau

16/05/2023

VMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

VMG: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 VMG - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

13/04/2023

VMG: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục về việc cổ phiếu bị cảnh báo

13/04/2023

VMG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

11/04/2023

VMG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

05/04/2023

ĐHCĐ VMG Media (ABC): Bão táp đã qua?

04/04/2023

VMG: Thay đổi nhân sự

03/04/2023

VMG: Thay đổi nhân sự

03/04/2023

VMG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lương Quốc Nam

02/04/2023

VMG: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

Tháng 2/2023, sức mua của nhà đầu tư nước ngoài trên UPCoM giảm 60%

06/02/2023

Thắng kiện hai DN Hàn Quốc trong vụ VNPT EPAY, công ty truyền thông VMG hoàn nhập dự phòng 720 tỷ đồng, lãi kỷ lục gần 800 tỷ, EPS hơn 38.100 đồng

31/01/2023

VMG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

05/01/2023

VMG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán