Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VNC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/01/2023

VNC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/01/2023

BCTC 4/2022 VNC - Lợi nhuận tăng 15,14% trong năm 2022.

30/01/2023

VNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/11/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

07/09/2022

VNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

VNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

24/08/2022

VNC: Bổ nhiệm Ông Bạch Khánh Nhựt đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công ty

24/08/2022

VNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

VNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

VNC: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

VNC: Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

VNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

VNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

VNC: Báo cáo tài chính quý 1/2022