Tin tức & sự kiện

28/09/2023

Thắng lớn với chứng khoán Việt, một quỹ ngoại đánh giá VN-Index sẽ tăng tích cực nhờ lợi nhuận cải thiện

31/08/2023

VNH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Phong

31/08/2023

VNH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Phong

31/08/2023

VNH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Phong

11/08/2023

VNH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

02/08/2023

VNH: Ông Nguyễn Thanh Sơn được giao là người thực hiện Công bố thông tin thay thế cho Bà Cao Tuyết Lan

18/05/2023

VNH: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đỗ Thái Hưng

17/05/2023

Thêm một quỹ ngoại báo lỗ trong tháng 4

05/05/2023

VNH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/04/2023

VNH: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức và thông báo họp lần 2

21/04/2023

BCTC 2022 VNH - Một năm đi lùi, công ty lỗ 0 tỷ đồng.

19/04/2023

Vietnam Holding báo lãi tăng mạnh trong tháng 3 nhờ "ôm" toàn cổ phiếu nhà băng

05/04/2023

VNH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/04/2023

VNH: Báo cáo tài chính năm 2022

03/04/2023

VNH: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

Thua lỗ 500 tỷ, Vietnam Holding kỳ vọng năm 2023 VN-Index sẽ tốt hơn nhờ định giá rẻ

13/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNH của CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và kế hoạch trong năm 2023, thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau

10/02/2023

VNH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/02/2023

VNH: Nghị quyết Hội đồng quản trị