Tin tức & sự kiện

27/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VNP - Doanh nghiệp lỗ 12,21 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VNP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 3,27 tỷ đồng, giảm 36,09% so với cùng kỳ.

29/08/2023

Nhựa Vân Đồn không còn là cổ đông lớn của VNP

Nhựa Vân Đồn không còn là cổ đông lớn của CTCP Nhựa Việt Nam (UPCoM: VNP) sau khi bán ra 960,000 cp trong ngày 24/08.

28/08/2023

VNP: CTCP Nhựa Vân Đồn không còn là cổ đông lớn

25/08/2023

VNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

25/08/2023

VNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

Nhựa Việt Nam lỗ quý 2, bị nợ xấu hơn 67 tỷ 

CTCP Nhựa Việt Nam (Vinaplast, UPCoM: VNP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2023, với doanh thu thuần gần 21 tỷ đồng và lỗ ròng gần 5 tỷ đồng.

27/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VNP - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 7,89 tỷ đồng

27/07/2023

VNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

VNP: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

27/07/2023

VNP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/07/2023

VNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

26/07/2023

VNP: CBTT về việc ký hợp đồng với đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

29/06/2023

VNP: Thay đổi nhân sự

29/06/2023

VNP: Công bố thông tin về việc cử người đại diện của VNP tại Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem

21/06/2023

VNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/06/2023

VNP: Thay đổi nhân sự

25/05/2023

VNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNP của CTCP Nhựa Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 19/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: 300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4, TP.HCM
          - Nội dung họp: · Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT);
· Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2022;
· Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
· Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
· Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

08/05/2023

VNP: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)