Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VPA - Doanh nghiệp lỗ 13,22 tỷ đồng.

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VPA - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 8 tỷ đồng

03/09/2023

Intimex Group: Tập đoàn kín tiếng xuất khẩu cả triệu tấn gạo, cà phê mỗi năm, thu về cả tỷ đô

15/08/2023

VPA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

VPA: Ký hợp đồng kiểm toán

28/07/2023

VPA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VPA - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,51 tỷ đồng.

21/07/2023

VPA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/06/2023

VPA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/06/2023

VPA: Thay đổi nhân sự

16/06/2023

VPA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2023

VPA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2023

VPA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2023

VPA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VPA của CTCP Vận tải Hóa dầu VP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 23/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: - Hình thức thực hiện: Đại hội trực tuyến
- Dự kiến hội trường tầng 7, tòa nhà hàng hải Liên Minh, địa chỉ số 802, Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/05/2023

VPA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

VPA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 VPA - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,54 tỷ đồng tăng 124,06% so với cùng kỳ.

17/04/2023

VPA: Báo cáo tài chính quý 1/2023

13/04/2023

VPA: Báo cáo thường niên 2022