Tin tức & sự kiện

19/01/2023

Giao dịch bổ sung - 8,440,156 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã CK: VPG) như sau:


13/01/2023

VPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

13/12/2022

VPG: Thông báo nghị quyết HĐQT chấp thuận cho Công ty con đầu tư và nhận cấp tín dụng

24/11/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại NH Agribank

24/11/2022

Cần thêm vốn lưu động, VPG muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Đầu tư Sài Gòn MIA

HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) ngày 22/11 thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn MIA.

23/11/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về chuyển nhượng toàn bộ phần vốn đầu tư tại CTCP Sài Gòn Mia

07/11/2022

VPG: CBTT ký phụ lục hợp đồng kiểm toán BCTC

01/11/2022

VPG: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

27/10/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng

20/10/2022

VPG: BCTC quý 3 năm 2022

17/10/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

22/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 50 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

15/09/2022

VPG: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/09/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

09/09/2022

VPG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

06/09/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

06/09/2022

VPG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

22/08/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của công ty