Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 50 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

15/09/2022

VPG: Thông báo về ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/09/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

09/09/2022

VPG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

06/09/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

06/09/2022

VPG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

22/08/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của công ty

22/08/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung tài sản để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ

08/08/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại Agribank Chi nhánh Bắc Hải Phòng

21/07/2022

VPG: Giải trình chênh lệch KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

15/07/2022

Chủ tịch VPG “bắt đáy” 1 triệu cp?

Tại CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG), ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT báo cáo mua thành công 1 triệu cp từ ngày 24/06-12/07 như đã đăng ký.

14/07/2022

VPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Bình

14/07/2022

VPG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

08/07/2022

Giao dịch bổ sung - 7,290,408 CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát như sau:

06/07/2022

VPG: Nghị quyết HĐQT về việc nhận cấp tín dụng tại NH HSBC

06/07/2022

VPG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/06/2022

VPG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

28/06/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,290,408 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát được thay đổi niêm yết như sau:

27/06/2022

Một số doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Nhiều công ty đã bắt đầu công bố kết quả ước đạt trong 6 tháng đầu năm 2022, trong đó nổi bật một số cái tên đạt mức tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận tốt như GAS, CII, VPG hay VND.