Tin tức & sự kiện

16/01/2023

VRC: CBTT nhận đơn từ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch HĐQT

30/12/2022

VRC: CBTT thay đổi đơn vị kiểm toán

09/11/2022

VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phan Văn Tướng

28/10/2022

VRC: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

VRC: BCTC quý 3 năm 2022

25/10/2022

VRC: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

07/10/2022

VRC: Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT và Thành viên UBKT (kèm NQ)

30/09/2022

VRC: Thông báo đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên UBKT của Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

23/09/2022

VRC: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Hưng đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT

23/09/2022

VRC: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/09/2022

VRC: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đợt 2)

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

30/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã CK:VRC) như sau:

29/08/2022

VRC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

VRC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/08/2022

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2

09/08/2022

VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/08/2022

VRC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/08/2022

VRC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022