Tin tức & sự kiện

23/09/2022

VRC: Thông báo thay đổi nhân sự

23/09/2022

VRC: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/09/2022

VRC: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đợt 2)

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

30/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (mã CK:VRC) như sau:

12/08/2022

VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/08/2022

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đợt 2

09/08/2022

VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/08/2022

VRC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/07/2022

VRC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

29/06/2022

VRC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

24/06/2022

VRC: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/06/2022

VRC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/06/2022

VRC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

VRC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18

06/05/2022

VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Phan Văn Tướng

29/04/2022

VRC: Điều lệ công ty

29/04/2022

VRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022