Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

03/08/2022

VRG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

VRG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

VRG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

VRG: Ông Nguyễn Thế Phương giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty nộp đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 25/07/2022

10/06/2022

VRG: Ký kết hợp đồng kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

23/05/2022

VRG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc

23/05/2022

VRG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc

17/05/2022

Một cổ đông lớn tổ chức giảm tỷ lệ sở hữu tại VRG

CTCP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới - cổ đông lớn của CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt nam (UPCoM: VRG) đã bán gần 1.3 triệu cp VRG trong ngày 06/05/2022.

17/05/2022

VRG: Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới không còn là cổ đông lớn

17/05/2022

VRG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới

27/04/2022

VRG: Đính chính Thông báo thay đổi nhân sự

26/04/2022

VRG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Xây dựng Incontec

26/04/2022

VRG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

VRG: Thông báo thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

08/04/2022

VRG: Thông báo thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sang hình thức họp trực tiếp

08/04/2022

VRG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VRG của CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Triển khai hoạt động của Công ty

16/03/2022

VRG: Báo cáo thường niên 2021

10/03/2022

VRG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022