Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VTA - Doanh nghiệp lỗ 28,54 tỷ đồng.

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VTA - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 19,22 tỷ đồng

26/09/2023

VTA: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2023

02/09/2023

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: HPX và QCG nổi sóng

28/08/2023

VTA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VTA - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 13,2 tỷ đồng

22/07/2023

VTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

VTA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

17/07/2023

DATC: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và nhiệm vụ chính trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 VTA ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,17 tỷ đồng quý I.

24/04/2023

VTA: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2023

21/04/2023

VTA: Báo cáo tài chính quý 1/2023

18/04/2023

VTA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BCTC 2022 VTA - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

02/04/2023

VTA: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

VTA: Báo cáo tài chính năm 2022

28/03/2023

VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Các nội dung khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vitaly, địa chỉ: Đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn - KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn - TP.Thuận An - tỉnh Bình Dương.
          - Thời gian họp: 14/04/2023

09/02/2023

VTA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022

02/02/2023

VTA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông