Tin tức & sự kiện

16/09/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT số 15/2022 ngày 15/09/2022

13/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

13/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

05/09/2022

VTB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

30/08/2022

VTB: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/08/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

18/07/2022

VTB: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

12/07/2022

VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

08/07/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/05/2022

VTB: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán năm 2021 và BCTN

26/04/2022

VTB: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

VTB: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2021 so với năm 2020

20/04/2022

VTB: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2021 so với năm 2020

15/04/2022

VTB: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2022 so với quý 1 năm 2021

31/03/2022

VTB: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) như sau:

22/03/2022

VTB: Báo cáo thường niên năm 2021

09/03/2022

VTB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/03/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT số 05/2022 ngày 07/03/2022