Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 VTB - Một năm tăng trưởng đột phá.

17/01/2023

Ngày 8/2, SCIC bán đấu giá trọn lô 38 triệu cổ phần tại Viettronics, giá khởi điểm hơn 1.066 tỷ đồng

Ngày 8/2/2023 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá trọn lô cổ phần Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu. Trong đó, dù không được ghi nhận vào doanh thu của SCIC theo quy định tại Thông báo số 218/TB-VPCP, số tiền bán vốn tại Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) đã là 319 tỷ đồng. Tính tới thời điểm 31/12/2022, danh mục đầu tư của SCIC bao gồm 119 doanh nghiệp (gồm 114 công ty cổ phần và 5 công ty trách nhiệm hữu hạn) với số vốn nhà nước là 47.831 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 166.022 tỷ đồng.

16/01/2023

VTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

13/01/2023

VTB: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

05/01/2023

VTB: Nghị quyết HĐQT về phiên họp tháng 01/2023

09/12/2022

VTB: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/11/2022

VTB: Thông báo hồ sơ lấy ý kiến cổ đông nhằm thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

22/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) như sau:

11/11/2022

VTB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/11/2022

VTB: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09/11/2022

VTB: Bổ nhiệm Ông Võ Sang Bảnh là Người quản trị Công ty thay thế cho Ông Huỳnh Đức Hiền

08/11/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị công ty và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/10/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý hợp đồng hợp tác khai thác dự án số 06 Phạm Văn Hai

20/10/2022

VTB: Giải trình KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/10/2022

VTB: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

20/10/2022

VTB: BCTC quý 3 năm 2022

16/09/2022

VTB: Nghị quyết HĐQT số 15/2022 ngày 15/09/2022

13/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

13/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

05/09/2022

VTB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 và chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền