Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/10/2022

VTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

VTC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

12/09/2022

VTC: CBTT hạn mức vay của công ty

12/09/2022

VTC: Công bố thông tin hạn mức vay của công ty

07/09/2022

VTC: Bổ nhiệm Ông Vũ Anh Thịnh giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thụy Kiều Giang

05/09/2022

VTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

VTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

VTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

26/07/2022

VTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

23/06/2022

VTC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022

23/06/2022

VTC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

VTC: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

10/05/2022

VTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

09/05/2022

VTC: Lê Xuân Tiến - Chủ tịch HĐQT - đã bán 10,500 CP

09/05/2022

VTC: Nguyễn Thiện Lợi - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 6,000 CP

06/05/2022

VTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

VTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022