Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/01/2023

BCTC 4/2022 VTE - Lợi nhuận giảm 48,05% trong 2022.

13/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Vinacap Kim Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua Điều lệ sửa đổi.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Vinacap Kim Long – Tầng 03 Tòa nhà N03T5 khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 01/2023

30/12/2022

VTE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

29/12/2022

VTE: Đính chính ngày chốt danh sách cổ đông

14/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 150 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Vinacap Kim Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Vinacap Kim Long vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/12/2022 (Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà N03-T5 (Tòa HACC1) khu Đoàn Ngoại giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
Điện thoại: (84.24) 35377989
Fax: (84.24) 35377988
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

08/12/2022

VTE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/12/2022

VTE: Đính chính ngày chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2021

01/12/2022

VTE: Thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

25/10/2022

VTE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

09/09/2022

VTE: Bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Lợi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty

18/08/2022

VTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

VTE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

VTE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/06/2022

VTE: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

25/05/2022

VTE: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

VTE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/03/2022

VTE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/03/2022

VTE: Thay đổi nhân sự

08/03/2022

VTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022