Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 VTQ - Doanh nghiệp lỗ 34,84 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 VTQ - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2,48 tỷ đồng.

14/08/2023

VTQ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 VTQ - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 4,57 tỷ đồng

19/07/2023

VTQ: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

VTQ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/06/2023

VTQ: Công bố thông tin việc ký kết Hợp đồng kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 VTQ ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,41 tỷ đồng quý I.

27/04/2023

VTQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

VTQ: Báo cáo tài chính quý 1/2023

11/04/2023

VTQ: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

BCTC 2022 VTQ - Một năm đi lùi, công ty lỗ 12 tỷ đồng.

04/04/2023

VTQ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

VTQ: Báo cáo tài chính năm 2022

16/03/2023

VTQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

31/01/2023

VTQ: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

VTQ: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

02/12/2022

VTQ: Thông báo thay đổi nhân sự, cán bộ chủ chốt quản trị Công ty

29/11/2022

VTQ điều chỉnh giảm 74% mục tiêu lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 diễn ra ngày 25/11 của CTCP Việt Trung Quảng Bình (UPCoM: VTQ) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

28/11/2022

VTQ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022