Tin tức & sự kiện

01/02/2023

VTX: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

VTX: Báo cáo tài chính quý 4/2022

03/01/2023

VTX: Chấp thuận chủ trương giao dịch chuyển nhượng phương tiện, thiết bị vận tải cho Công ty cổ phần Cảng Miền Nam

03/01/2023

VTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư sà lan

03/01/2023

VTX: Thay đổi nhân sự

01/11/2022

VTX: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

VTX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

VTX: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Bảo Ngọc

03/08/2022

VTX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VTX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/07/2022

VTX: Hợp đồng khoản vay với Công ty CP Kho Vận Miền Nam (công ty mẹ)

13/07/2022

VTX: Ký hợp đồng kiểm toán

06/07/2022

VTX: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

17/06/2022

VTX: Bà Nguyễn Thị Thanh Trang bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng kế toán tài chính kiêm Kế Toán Trưởng

24/05/2022

VTX: Bà Trần Thị Cẩm Tú được bổ nhiệm giữ chức Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT Công ty từ 19/05/2022

19/05/2022

VTX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/05/2022

VTX: Bà Đinh Thị Phương Vy được bổ nhiệm giữ chức Thành viên BKS thay Ông Hồ Sĩ Tuấn từ 11/05/2022

09/05/2022

VTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/05/2022

VTX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

VTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông