Tin tức & sự kiện

26/09/2023

VXT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/08/2023

VXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

VXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

27/07/2023

VXT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

Giao dịch bổ sung - 2,358,963 CP

20/07/2023

VXT: Ngày 26/07/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

14/07/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,411,932 CP

14/07/2023

VXT: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,411,932 cổ phiếu

28/06/2023

VXT: Thay đổi nhân sự

27/06/2023

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2023

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/05/2023

VXT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/05/2023

VXT: Đính chính Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

23/05/2023

VXT: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

23/05/2023

VXT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

18/05/2023

VXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXT của CTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng cổ tức)
          - Thời gian thực hiện: 29/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tài chính Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại số 473 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội và tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại Hải Phòng II số 52 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/05/2023, khi đến nhận cổ tức yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Bắt đầu từ ngày 29/05/2023 người sở hữu chứng khoán cung cấp chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước hoặc hộ chiếu…) bản sao, đồng thời điền các thông tin cá nhân và tài khoản theo mẫu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu tại phòng tài chính kế toán của công ty).năm 2022

05/05/2023

VXT chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%

CTCP Kho vận và dịch vụ Thương mại (UPCoM: VXT) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 là 19/05/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/05/2023.

05/05/2023

VXT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/04/2023

VXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023