Tin tức & sự kiện

12/09/2022

WSB: Lê Võ Mạnh Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

06/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán - Tài chính của Tổ chức phát hành.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

31/08/2022

Bia Sài Gòn - Miền Tây tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/09.

31/08/2022

WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2022

WSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

WSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/08/2022

WSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/08/2022

WSB: Lê Võ Mạnh Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 220,000 CP

03/08/2022

WSB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

30/07/2022

WSB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

30/07/2022

WSB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

28/07/2022

WSB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

WSB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/07/2022

WSB: Ký kết hợp đồng kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2022

24/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 16/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi yêu cầu về phòng Kế toán - Tài chính của Tổ chức phát hành.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/05/2022

WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/05/2022

WSB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/05/2022

WSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

WSB: Thay đổi nhân sự

04/04/2022

WSB: Báo cáo thường niên 2021