Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 WSB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 11,15 tỷ đồng, giảm 20,78% so với cùng kỳ.

03/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 4-8/12

28/11/2023

Lãi lớn, một công ty bia sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 WSB - Lợi nhuận quý 3 gấp 6,5 lần so với cùng kỳ, đạt 16,74 tỷ đồng.

19/10/2023

Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB) lãi quý 3 gấp gần 7 lần, vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

06/10/2023

WSB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

06/10/2023

WSB: Thay đổi nhân sự

25/09/2023

WSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/09/2023

WSB dự kiến bầu thay thế 2 thành viên HĐQT, tân Tổng Giám đốc Sabeco là ứng cử viên

CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) công bố hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

07/09/2023

WSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WSB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
          - Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau.
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam.

31/08/2023

WSB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/08/2023

WSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/08/2023

WSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

14/08/2023

WSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

WSB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 WSB - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 27,67 tỷ đồng, giảm 24,19% so với cùng kỳ.

20/07/2023

WSB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

WSB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

04/07/2023

WSB: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AFC VF Limited