Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 X20 - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,3 lần so với cùng kỳ, đạt 9,4 tỷ đồng.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 X20 - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,52 tỷ đồng

29/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X20 của CTCP X20 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán/Công ty cổ phần X20 vào các ngày làm việc bắt đầu từ 26/10/2023. Đề nghị mang theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (đối với cá nhân); giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. (Những cổ đông đã đăng ký số tài khoản với Công ty cổ phần X20 sẽ thực hiện hình thức chuyển khoản).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

28/09/2023

X20: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/09/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/9

14/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/9

14/09/2023

X20: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

01/09/2023

VN-Index bật tăng trước kỳ nghỉ lễ 2/9

23/08/2023

X20: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

23/08/2023

X20: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

03/08/2023

X20: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

X20: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

X20: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/07/2023

X20: Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2023!

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 X20 - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 2,03 tỷ đồng, giảm 7,96% so với cùng kỳ.

17/07/2023

X20: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/07/2023

X20: Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung điều lệ theo NQĐHĐCĐ thường niên năm 2023

07/07/2023

X20: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/06/2023

X20: Thay đổi nhân sự