Tin tức & sự kiện

17/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

14/12/2023

Công ty cổ phần 26 (X26): Chủ tịch mua gần nửa triệu cổ phiếu ngay trước thời điểm chia cổ tức

08/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/12

04/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/12

13/07/2023

X26: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

X26: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/06/2023

X26: Thay đổi nhân sự

30/05/2023

X26: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/05/2023

X26: Công bố thông tin lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 X26 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 18 tỷ đồng.

19/04/2023

X26: Công bố thông tin lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

X26: Báo cáo thường niên 2022

24/03/2023

X26: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

X26: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

X26: Công bố thông tin về việc đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/02/2023

X26: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

X26: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức

27/12/2022

X26: Công bố thông tin thay đổi ngày thanh toán cổ tức

20/12/2022

X26: Công bố thông tin kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

28/10/2022

X26: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức