Tin tức & sự kiện

29/12/2022

X26: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức

27/12/2022

X26: Công bố thông tin thay đổi ngày thanh toán cổ tức

20/12/2022

X26: Công bố thông tin kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

28/10/2022

X26: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

25/10/2022

X26: Công bố thông tin lùi ngày trả cổ tức năm 2021

31/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X26 của CTCP 26 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần 26, địa chỉ: Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/10/2022 phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/08/2022

X26: Trần Thị Vân Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 20,000 CP

05/08/2022

X26: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/08/2022

X26: Trần Thị Vân Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20,000 CP

03/08/2022

X26: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

X26: Trần Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT - đã bán 14,000 CP

26/07/2022

X26: Thông báo làm rõ tỷ lệ cổ tức 15% chi trả bằng tiền mặt

26/07/2022

X26: Công bố thông tin Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

26/07/2022

X26: Trần Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 14,000 CP

18/07/2022

X26: Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông

04/07/2022

X26: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

X26: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự chủ chốt lãnh đạo, quản lý Công ty

30/06/2022

X26: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

X26: Thông báo thay đổi phương án phân phối lợi nhuận trong tài liệu họp đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

X26: Công bố thông tin lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022