Tin tức & sự kiện

31/01/2023

XHC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

XHC: Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

27/01/2023

BCTC 4/2022 XHC - Lợi nhuận giảm 46,95% trong năm 2022.

19/01/2023

XHC: Thay đổi nhân sự

19/01/2023

XHC: Thay đổi người công bố thông tin

05/01/2023

XHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/12/2022

Một cá nhân không còn là cổ đông lớn tại XHC

Ngày 16/12/2022, bà Trần Thị Thu Hà đã bán 1.3 triệu cp của CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC), qua đó không còn là cổ đông lớn của Công ty.

23/12/2022

XHC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Thu Hà

23/12/2022

XHC: Trần Thị Thu Hà không còn là cổ đông lớn

22/12/2022

Biến động cổ đông lớn tại XHC

Ông Đào Đức Chính trở thành cổ đông lớn của CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) sau khi ông Vương Xuân Hùng thoái vốn.

21/12/2022

XHC: Đào Đức Chính đã mua 2.050.000 CP và trở thành cổ đông lớn từ ngày 15/12/2022

20/12/2022

XHC: Vương Xuân Hùng không còn là cổ đông lớn

16/11/2022

XHC: Ông Trương Hồng Phong được bầu làm Trưởng Ban Kiểm Soát

09/11/2022

XHC: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam

08/11/2022

XHC: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT và BKS công ty

08/11/2022

XHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

08/11/2022

XHC: Đặng Thanh Thùy - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 414,000 CP

02/11/2022

XHC: Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Đặng Thanh Thùy

25/10/2022

XHC: Tài liệu và Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/10/2022

XHC: Giải trình kết quả điều chỉnh hồi tố số liệu Báo cáo tài chính năm 2019. 2020. 2021