Tin tức & sự kiện

19/10/2023

Một doanh nghiệp sản xuất xà phòng báo lỗ quý thứ 3 liên tiếp

03/08/2023

XPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

XPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/07/2023

XPH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

14/07/2023

Vi phạm quy định về công bố thông tin, XPH bị xử phạt

Theo Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ngày 05/07, CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) bị xử phạt hành chính do vi phạm các quy định về công bố thông tin.

14/07/2023

XPH: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

13/06/2023

XPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2023

XPH: Thay đổi nhân sự

02/06/2023

XPH: Thay đổi nhân sự

31/05/2023

XPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/05/2023

XPH: Thay đổi nhân sự

19/05/2023

Loạt nhà máy hơn 50 năm tuổi khu Cao Xà Lá đình đám một thời tại Hà Nội: Có những công ty thua lỗ triền miên, có đơn vị lãi top đầu cả nước

10/05/2023

XPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 XPH - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 7 tỷ đồng.

20/04/2023

XPH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

14/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XPH của CTCP Xà phòng Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại lô CN 3.2, khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, thành phố Hà Nội
- Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông.

13/04/2023

XPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

XPH: Báo cáo thường niên 2022

11/04/2023

XPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

31/03/2023

XPH: Báo cáo tài chính năm 2022