Tin tức & sự kiện

02/02/2023

YBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 49,600 CP

23/09/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

03/08/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 1,500,000 CP

30/07/2022

YBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

Giám đốc muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại YBC

Ông Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UPCoM: YBC) đã đăng ký mua 2 triệu cp YBC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ 29/06-28/07/2022.

24/06/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP

15/06/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,500,000 CP

15/06/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 0 CP

23/05/2022

YBC: Báo cáo thường niên 2021

17/05/2022

Chủ tịch và Giám đốc quyết tâm nâng sở hữu tại YBC

Sau khi đăng ký mua bất thành, Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UPCoM: YBC) tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

17/05/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

17/05/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP

10/05/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

10/05/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 0 CP

09/05/2022

YBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

YBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/04/2022

YBC: Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

04/04/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP