Tin tức & sự kiện

23/09/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

03/08/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 1,500,000 CP

30/07/2022

YBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

Giám đốc muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại YBC

Ông Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và Người đại diện pháp luật của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UPCoM: YBC) đã đăng ký mua 2 triệu cp YBC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian từ 29/06-28/07/2022.

24/06/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP

15/06/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,500,000 CP

15/06/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 0 CP

23/05/2022

YBC: Báo cáo thường niên 2021

17/05/2022

Chủ tịch và Giám đốc quyết tâm nâng sở hữu tại YBC

Sau khi đăng ký mua bất thành, Chủ tịch HĐQT và Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (UPCoM: YBC) tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty.

17/05/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

17/05/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP

10/05/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

10/05/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 0 CP

09/05/2022

YBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

YBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

YBC: Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2,000,000 CP

04/04/2022

YBC: Phạm Quang Phú - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 2,000,000 CP

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu YBC của CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái – Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
          - Nội dung họp: Công ty xin thông báo sau đến từng cổ đông theo danh sách thực hiện quyền.

14/03/2022

YBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/07/2021

YBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021