Tin tức & sự kiện

04/02/2023

Tập đoàn Hòa Bình, Apax Holdings, FLC, Vĩnh Hoàn... bị HoSE "tuýt còi" vì chưa công bố báo cáo tài chính quý 4

HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở loạt doanh nghiệp niêm yết do vi phạm quy định về công bố thông tin. Các năm trước, UBCKNN đã ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm. Theo Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

03/02/2023

YBM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

03/02/2023

YBM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 so với quý 4/2021

06/01/2023

YBM: CBTT thay đổi giấy đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

12/12/2022

YBM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9

07/11/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ công ty

31/10/2022

YBM: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

YBM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

YBM: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên 2022 trước và sau soát xét

30/08/2022

YBM: BCTC Soát xét quý 2 năm 2022

30/08/2022

YBM: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 2 năm 2022

12/08/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch với các bên có liên quan

01/08/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao dịch mua bán nguyên liệu giữa các bên liên quan

01/08/2022

YBM: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022

YBM: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

01/08/2022

YBM: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

YBM: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái  như sau:

19/07/2022

YBM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

11/07/2022

YBM: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021