87 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

(Ảnh minh họa)

Theo Quyết định của HoSE, lý do ITD bị cắt margin là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng (niên độ tài chính 2023 - 2024) là số âm.

Báo cáo tài chính xoát sét của ITD, doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 170 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, ITD lỗ sau thuế 550 triệu đồng trong đó lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ gần 10 tỷ đồng.

Cũng theo HoSE, tính đến ngày 29/11, 87 cổ phiếu bị cắt margin. Trong số đó một số mã niêm yết chưa đủ 6 tháng: FUEM AVND, FUEFCV50, HTG, SIP…

Một số cổ phiếu thuộc diện kiểm soát, cảnh báo như ASP, ABS, AGM, APC, BCE, CIG, DAG, DLG, VMD, HAG, TTF, NVL…

Các cổ phiếu có lợi nhuận sau thuế của cổ đông trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 là số âm như DC4, DRH, DTL, DXS, FRT, GIL, HAS, TPC, TSC, HSG…

Một số cổ phiếu thuộc diện hạn chế giao dịch hoặc đình chỉ giao dịch cũng bị cắt margin như IBC, HBC, HPX...

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn