87 mã chứng khoán trên HOSE không được cấp margin

Ngày 20/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo bổ sung cổ phiếu VNL vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Cổ phiếu bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do CTCP Logistics Vinalink (Mã: VNL) nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Mặt khác, HOSE đã hủy niêm yết đối với IBC và TGG. Danh sách không cấp ký quỹ cập nhật đến 20/12 của sở có 87 chứng khoán, bao gồm 80 cổ phiếu và 7 chứng chỉ quỹ.

Đây chủ yếu là những cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như ABS, AGM, APC, ASP, BCE, CIG, CKG, DAG, DXV, EVG, FDC, GMC, HVN, LDG, NVT, OGC, PIT, POM, PPC, SCD, SJF, TDH, TGG, TTF, TVB...

Các cổ phiếu HBC, HPX, HVN… đang trong diện hạn chế giao dịch hoặc đình chỉ giao dịch của HOSE cũng không thể giao dịch ký quỹ. HAG, ITA, NVL cũng tiếp tục góp mặt do trong diện cảnh báo.

Kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2023 cũng khiến nhiều mã cổ phiếu không được HOSE cấp ký quỹ trong quý IV, có thể kể đến như APH, ASG, DTL, DXS, DRH, FRT, GIL, HSG, HT1, PLP, QCG, SBV, SMC, TDC, TPC, TSC, TTE, TYA… Nguyên nhân đều do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 là số âm.

Danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ còn một loạt chứng chỉ quỹ do giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp (FUCVREIT, FUEDCMID, FUEIP100, FUEKIV30) hay chứng chỉ quỹ mới niêm yết như FUEBFVND, FUEMAVND, FUEFCV50.

Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào đầu quý IV, sở thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ có 94 mã. Gần nhất, sở thông báo bổ sung 2 mã NRC (do nhận kết luận về vi phạm pháp luật về thuế) và HTP (do có khả năng bị hủy niêm yết).

Danh sách của HNX bao gồm các cổ phiếu nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát như BLF, CTC, CTX, DS3, MAS, KDM, LDP, SSM… Các cổ phiếu MHL, MIM, TVC, DXM, TTZ đang trong diện hạn chế giao dịch.

Một lý do quen thuộc khác là lợi nhuận sau thuế bán niên 2023 của cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét là số âm. Đó là các trường hợp của API, EVS, NRC, PVB, DDG, THB, BTS, LDP, SPI, PEN, HEV, GMA, VNF, TJC, VE1, VE3, VE4…

Đối với DTG, PPT, VFS, ba mã này không được cấp margin do có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Một số nguyên nhân khác như công ty chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin như LCD, PGT, SDA, SRA, VC2; hoặc đơn vị nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế như trường hợp VNT, TTZ.

Xem thêm tại vietnambiz.vn