BCTC 1/2023 CBI - Lợi nhuận quý I lai 13,74 tỷ đồng tăng 45,75% so với cùng kỳ.

  • Doanh nghiệp CBI vừa công bố báo cáo KQKD Q1/2023 với những thông tin đáng chú ý.
  • Trong đó, doanh thu Q1/2023 đạt 768,57 tỷ đồng, giảm 6,15% và giá vốn giảm 4,38% so với cùng kỳ.
  • Chi phí quản lý giảm đáng kể 38,72% trong khi chi phí bán hàng tăng mạnh 140,92%.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt 13,74 tỷ đồng, giảm 45,75% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của doanh nghiệp đóng cửa tại ngày 29-12-2022 là 6.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây